Autor ZŠ a MŠ Zabrušany

O autorovi

15. 9. 2023 Kouzelná zahrada

V pátek jsme navštívili naši Kouzelnou zahradu. Pozorovali jsme vodní hladinu. Určovali jsme názvy hmyzu, kvetoucích rostlin, jejich barvy a vyjmenovali jsme podmínky, které potřebují k životu.

19. 9. 2023 Farma u Strachotů

Dnes jsme se byli podívat na farmě na hospodářská zvířata. Viděli jsme ovce, kozy a slepice. Děti jim donesly plno dobrot.

HOP

Dne 12.9.2023 v rámci preventivního programu HOP (Hravě o prevenci) se žáci zúčastnili projektu HRAVĚ O ZDRAVÉM JÍDLE, při kterém se seznámili s potravinovou pyramidou a  skladbou zdravého jídelníčku. Realizátorem projektu je Zdravotní ústav v Ústí nad Labem.

První zvonění

Dne 4.září 2023 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci Obce Zabrušany před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve ke všem žákům promluvil pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan. Poprvé zazvonil na zvoneček a popřál všem mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá. Po krátkém přivítání se všichni rozešli do svých tříd...

Organizace prvního školního týdne 4.9. – 8.9.2023

Přihlašování do školní družiny (podle kritérií) a školní jídelny 4.9.2023 v ŠD  Pondělí 4.9. 7,30 – 7,45 h – sraz všech žáků před budovou školy 7,45 h – slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 7,55 h – přechod do tříd (organizační záležitosti) 8,30 h – konec vyučování pro všechny žáky (bez oběda, bez ŠD) 1.ročník se školní taškou žáky 1....

T mobile školní běh

21.6.2023 jsme se zúčastnili T – mobile olympijského běhu. Hlavní myšlenkou běhu je radost z pohybu a ze sportu jako takového. Akcí organizátoři připomínají mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. Žáci běželi s chutí a radostí. Odměnou byla medaile a zdravá tyčinka.

Den dětí

Na oslavu Dne dětí nás pozvali myslivci z Mysliveckého sdružení Jestřáb Zabrušany již poněkolikáté. Děti z obou mateřských škol a žáci ze základní školy se na setkání těšili. Celé dopoledne probíhalo na louce u myslivny a v přilehlém lese. Děti postupně střílely, viděly trofeje a vycpaniny, na obrázcích poznávaly zvířecí rodiny. Lovečtí psi předvedli hon na lišku a zajíce. Každý rok si pro nás přichystají myslivci...

Prvňáčci na školním výletě

V úterý 27.6.2023  jsme si udělali výlet do Teplic. Před školu pro nás přijel otevřený turistický autobus, takzvaný KabrioBus Payer, který nás provezl po Teplicích. Cesta končila na Doubravské hoře s hradem Doubravka. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie Teplic. V blízkosti hory jsme si opekli vuřty, zahráli jsme si hry v přírodě. Děkujeme rodičům Káji Krebse, za financování výletního autobusu.

Poděkování za sponzorování Balónkové show

Děkujeme rodičům Simonka Loužeckého za sponzorování Balónkové show Divadla VeTři, kterou moderovali Vlasta Vébr a Míša Doležalová. Všechny děti si představení velice užily.

Návštěva “Kouzelné zahrady„ v Zabrušanech.