Autor ZŠ a MŠ Zabrušany

O autorovi

První jarní den – 20.3.

Ve školní družině jsme si společně vyrobili Morenu – paní Zimu. Po krátkém povídání o dřívějších zvycích a rituálech jsme si pustili pohádku – Chaloupka na vršku – Jak se Andulka bála Smrtky. Potom jsme se vypravili k místnímu potoku, abychom se rozloučili se zimním obdobím. Morenu jsme vhodili do potoka, zamávali jsme jí na rozloučenou. Počasí nám přálo, bylo opravdu jarní.

Zdravá 5

Dne 14. 3. proběhl ve všech třídách naší školy dvouhodinový program Nadačního fondu Albert – Zdravá 5. Žáci se učili zásadám zdravého životního stylu, seznámili se s potravinovou pyramidou. Zábavnou formou se žáci seznámili s 5 základními pravidly zdravého stravování. Program byl zábavný, naučný a všichni si odnesli nové poznatky v oblasti výživy.

Velikonoční dílna

Ve středu 23.3.2023 odpoledne byla pro děti a rodiče připravena velikonoční dílna. Vyráběli jsme košíčky na vajíčka, velikonoční obrázek, závěs, hnízdo z proutí a nazdobili jsme si kraslice k zavěšení. Krásné výrobky si každý mohl odnést domů.

9. 3. Zalistuj si v knize

Děti si do školky přinesly svou oblíbenou knížku. Společně jsme si povídali o správném zacházení, jaké druhy knih máme a kdo je autor a ilustrátor. Nakonec jsme si knihy prohlédli.

Návštěva farmy u Strachotů

Ve středu 15.3. jsme se byli podívat na domácí a  hospodářská zvířata  na farmě ve Všechlapech.

10. 2.   Karneval

Dne 10. 2. jsme si udělali hezký den. Děti se předvedly v maskách, společně jsme si zatancovali a zasoutěžili.

7. 2.   Divadlo M

Divadlo M k nám přijelo s představním „O mlsném sedlákovi“. Děti se formou pohádky seznámily s tradicí Masopustu.

Oznámení o přerušení provozu ŠD

Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době velikonočních prázdnin.

Karneval

Na páteční ráno 24.února se všechny děti těšily, protože na ně ve školce čekal maškarní karneval plný her, soutěží a tancování. Sešly se překrásné masky. 

Den otevřených dveří