Výlet – History Park Ledčice

Návštěva historického parku v Ledčících byla plná poznávání a objevování naší minulosti.