Zabrušanské slavnosti

Naše děti z mateřských škol a žáci ze základní školy vystoupili s krátkými programy na slavnostech v Zabrušanech. Vystoupení se podařila, odměnou pro děti byl potlesk přítomných diváků a sladká odměna od pana starosty.