Školní družina

Kontakty a provoz

+420 605 476 729

Provoz ŠD je pondělí až pátek
od 6,00 do 16,00 hod.

Zaměstnanci

Pavla Homičová

vychovatelka ŠD

Eva Korálová

asistent pedagoga

Charakteristika školní družiny

Školní družina má jedno oddělení, nachází se přímo v budově Základní školy a Mateřské školy Zabrušany v 2. nadzemním podlaží. ŠD svým vybavením odpovídá potřebám mimoškolní výchovné činnosti jak po stránce materiální, tak hygienické.

V roce 2018 byla ŠD přestěhována do jiných prostor školy a prošla celkovou rekonstrukcí. První místnost je zařízena na výtvarnou, pracovní činnost. Na podlaze je lino. V herně je koutek pro odpočinek, relaxační činnost, stoly pro zájmovou činnost. Uprostřed místnosti je prostor pro hry a činnost na zemi. Podlaha je pokryta linem a z části kobercovou krytinou. Vybavení hračkami, pomůckami a jiným pracovním materiálem je průběžně doplňováno dle finančních prostředků. Do oken byly namontovány žaluzie. Děti se podílejí na výzdobě školy.

Foto školní družiny

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Zabrušany
Zabrušany 86
417 71 Zabrušany

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Obsah a formy činnosti

Pravidelná činnost

 • týdenní skladba zaměstnání,
 • organizované aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru,
 • zájmové útvary nabízené školou.

Vychovatelka přímo tyto činnosti organizuje.


Příležitostné akce

 • besídky, slavnosti, výlety, divadlo, kino
 • spolupráce s rodiči a veřejností

Spontánní aktivity

 • každodenní klidové činnosti po obědě
 • pobyt venku
 • koncová družina
 • ranní pobyt

Vychovatelka zajišťuje bezpečnost, ale také navozuje a podněcuje vlastní aktivity.

Odpočinkové činnosti

klidové činnosti

 • poslech, individuální hry, klid po obědě

aktivní odpočinek

 • mohou sloužit i jako různé tělovýchovné aktivity po jednostranné zátěži ve škole

Příprava na vyučování

 • domácí úkoly
 • didaktické hry
 • tematické vycházky

Vychovatelka zajistí odpovídající klidové prostředí, úkol zkontroluje, ale neopravuje. Na nedostatky upozorní.