Kategorie: ZŠ Zabrušany – akce

Čarodějnický den

V úterý 25.4.  proběhl v 1. ročníku projektový den Čarodějnice spojený s divadelním představením. Celé dopoledne se neslo v čarodějnickém duchu a vše bylo završené procházkou, v rámci které děti navštívily i OÚ. Děti si celý den moc užily.

Zdravá 5

Dne 14. 3. proběhl ve všech třídách naší školy dvouhodinový program Nadačního fondu Albert – Zdravá 5. Žáci se učili zásadám zdravého životního stylu, seznámili se s potravinovou pyramidou. Zábavnou formou se žáci seznámili s 5 základními pravidly zdravého stravování. Program byl zábavný, naučný a všichni si odnesli nové poznatky v oblasti výživy.

Velikonoční dílna

Ve středu 23.3.2023 odpoledne byla pro děti a rodiče připravena velikonoční dílna. Vyráběli jsme košíčky na vajíčka, velikonoční obrázek, závěs, hnízdo z proutí a nazdobili jsme si kraslice k zavěšení. Krásné výrobky si každý mohl odnést domů.

10. 2.   Karneval

Dne 10. 2. jsme si udělali hezký den. Děti se předvedly v maskách, společně jsme si zatancovali a zasoutěžili.

Duchcovská růžička

Poděkování

Děkujeme rodičům Káji Krebse za ukázkovou lekci jógy pro naše prvňáčky, kterou nám zařídili. Děti si to moc užily a s paní lektorkou se uvidíme ještě několikrát.

Slavnostní předávání pololetního vysvědčení

V úterý 31.1.2023 čekalo na naše prvňáčky slavnostní předávání pololetního vysvědčení a zakončení prvního pololetí školního roku 2022/2023. Prvňáčkové dostali svoji první ,,výplatu“ –  své první vysvědčení v životě. Paní učitelka ještě připravila žákům diplom za to, v čem jsou opravdu dobří nebo dokonce nejlepší a medaili za odvedenou práci.Přišli se na nás podívat předškoláci z mateřských škol, kteří si na svůj velký den musí ještě...

Vánoční besídka

20.12.2022 jsme uspořádali pro rodiče a širokou veřejnost vánoční vystoupení dětí z obou mateřských škol a žáků ze základní školy. Na besídku jsme pilně nacvičovali nejen ve výuce, ale přípravě jsme věnovali čas i mimo vyučování. Odměnou za snahu a píli byl pro děti velký potlesk. Na závěr jsme si zazpívali všichni společně koledy a pěkně nám to všem dohromady ladilo.

Rozsvícení

Bubnovačka

V pátek 18. 11. 2022 jsme se zúčastnili Bubnovačky. Společně jsme všichni bubnovali, abychom podpořili hlas dětí zasažených násilím v rodině – aby tyto děti byly slyšet a aby se o problému více mluvilo.