Kategorie: ZŠ Zabrušany – akce

HOP

Dne 12.9.2023 v rámci preventivního programu HOP (Hravě o prevenci) se žáci zúčastnili projektu HRAVĚ O ZDRAVÉM JÍDLE, při kterém se seznámili s potravinovou pyramidou a  skladbou zdravého jídelníčku. Realizátorem projektu je Zdravotní ústav v Ústí nad Labem.

První zvonění

Dne 4.září 2023 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci Obce Zabrušany před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve ke všem žákům promluvil pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan. Poprvé zazvonil na zvoneček a popřál všem mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá. Po krátkém přivítání se všichni rozešli do svých tříd...

T mobile školní běh

21.6.2023 jsme se zúčastnili T – mobile olympijského běhu. Hlavní myšlenkou běhu je radost z pohybu a ze sportu jako takového. Akcí organizátoři připomínají mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. Žáci běželi s chutí a radostí. Odměnou byla medaile a zdravá tyčinka.

Den dětí

Na oslavu Dne dětí nás pozvali myslivci z Mysliveckého sdružení Jestřáb Zabrušany již poněkolikáté. Děti z obou mateřských škol a žáci ze základní školy se na setkání těšili. Celé dopoledne probíhalo na louce u myslivny a v přilehlém lese. Děti postupně střílely, viděly trofeje a vycpaniny, na obrázcích poznávaly zvířecí rodiny. Lovečtí psi předvedli hon na lišku a zajíce. Každý rok si pro nás přichystají myslivci...

Prvňáčci na školním výletě

V úterý 27.6.2023  jsme si udělali výlet do Teplic. Před školu pro nás přijel otevřený turistický autobus, takzvaný KabrioBus Payer, který nás provezl po Teplicích. Cesta končila na Doubravské hoře s hradem Doubravka. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie Teplic. V blízkosti hory jsme si opekli vuřty, zahráli jsme si hry v přírodě. Děkujeme rodičům Káji Krebse, za financování výletního autobusu.

Novosedlický dopraváček

Dne 8. června proběhl 24. ročník Novosedlického dopraváčku – soutěže o putovní pohár starosty obce Novosedlice. Do soutěže se přihlásilo 25 týmů z různých škol. Naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo žáků 3. ročníku. Soutěžilo se v pěti disciplínách. V celkovém hodnocení získalo naše družstvo krásných 106 bodů a nádherné 2. místo.

Edukativní herna

V rámci šablon OP JAK se 17.5.2023 ve školní družině uskutečnilo Tematické a komunitní setkání žáků, rodičů a veřejnosti. Na odpoledne jsme si pozvali společnost Školinda s edukativní hernou. Strávili jsme odpoledne se stavebnicemi, hrami a s hlavolamy. Mohli jsme stavět podle vlastní fantazie nebo podle plánků a návodů. U her na rozvoj myšlení jsme se pěkně zapotili a i zasmáli.

Den dětí a zahradní slavnost ve škole

Den dětí se konal v pátek 2.6.2023 na školní zahradě a v okolí školy. Slavili jsme ho všichni společně. Děti ze školky, žáci ze školy a jejich rodiče plnili připravené úkoly. Skákali, běhali, házeli, prolézali, někde museli i trochu přemýšlet. Po splnění devíti disciplín dostali medaili a malou sladkou odměnu. Vuřtíky byly tentokrát připravené i pro dospělé. Děkujeme obci Zabrušany za finanční zajištění naší akce...

Čarodějnický den

V úterý 25.4.  proběhl v 1. ročníku projektový den Čarodějnice spojený s divadelním představením. Celé dopoledne se neslo v čarodějnickém duchu a vše bylo završené procházkou, v rámci které děti navštívily i OÚ. Děti si celý den moc užily.

Zdravá 5

Dne 14. 3. proběhl ve všech třídách naší školy dvouhodinový program Nadačního fondu Albert – Zdravá 5. Žáci se učili zásadám zdravého životního stylu, seznámili se s potravinovou pyramidou. Zábavnou formou se žáci seznámili s 5 základními pravidly zdravého stravování. Program byl zábavný, naučný a všichni si odnesli nové poznatky v oblasti výživy.