Základní škola Zabrušany

O škole

Základní informace

 • Základní škola a Mateřská škola Zabrušany byla postavena v roce 1927 a vyučování probíhalo od 1. do 9. ročníku.
 • Ve školním roce 1978 – 1979 došlo ke zrušení 2. stupně základní školy a od roku 1979 vyučování probíhá pouze na 1. stupni.
 • V současné době je vyučováno malotřídně pro 5 ročníků 1. stupně ZŠ.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Škola sdružuje

 • Základní školu s ročníky 1. stupně
 • Školní družinu
 • Mateřskou školu Zabrušany
 • Mateřskou školu Želénky
 • Školní jídelnu
 • Školní jídelnu – výdejnu

Charakteristika školy

ŠVP ZŠ Zabrušany „Společně to dokážeme“ vychází z RVP pro ZV. Snaží se o snadný přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání na ZŠ. Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci, práci s informacemi, péči o žáky s přihlédnutím na individuální potřeby, možností a zájmy každého žáka, rodinnou atmosféru školy.

 • V současné době je vyučováno malotřídně pro 5 ročníků 1. stupně ZŠ.
 • Školní rok 2023 - 2024 začal v pondělí 4. 9. 2022.
 • Nastoupilo 57 žáků do pěti ročníků.
 • Žáci jsou rozděleni do tří tříd.
 • I. třída
  1. ročník -  11 žáků
  Mgr. Miluše Vaníková
 • II. třída
  2. ročník - 11 žáků + 4.ročník - 12 žáků
  Mgr. Jana Šlechtová
 • III. třída
  3. ročník - 10 žáků + 5.ročník - 13 žáků
  Mgr. Marcela Pavlisová (zástup za dlouhodobou nemoc Mgr. Radmila Cieslová)

Organizační struktura školy

Foto školy

Co škola nabízí

Zázemí

 • zastřešenou pergolu na výuku venku
 • školní hřiště s průlezkami
 • pískem a dřevěným domkem na hračky
 • tělocvičnu
 • školní zahradu pro pěstitelské práce i k relaxaci

Vybavení

 • nově vybavenou počítačovou učebnu
 • interaktivní tabule ve všech třídách
 • školní knihovnu – k dispozici všem žákům

Aktivity

 • každoroční nocování žáků ve škole
 • akce pro žáky a jejich rodiče (dílny, tradiční akce – lampionový průvod, oslava Dne dětí)
 • celoroční akce + dokument ke stažení viz níže „Celoroční akce“
 • účast v soutěžích, výlety, exkurze

Podmínky pro výuku

 • projektové dny
 • projekt „Škola nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • plavání pro žáky všech ročníků
 • vyučování v malých skupinách žáků
 • anglický jazyk již od prvního ročníku

Spolupráce

 • spolupráci s ZUŠ Duchcov – výuka probíhá v budově naší školy
 • spolupráci s oběma mateřskými školkami (MŠ Zabrušany a MŠ Želénky)
 • školní družinu
 • stravování ve vlastní školní jídelně
 • bezplatné zájmové kroužky