Aktuality

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

V pátek 14.4.2023 od 12,00 – 16,00 h(nebo po domluvě na telefonním čísle 733 537 114).Co naše škola nabízí: vyučování v malých skupinách žáků, anglický jazyk již od prvního ročníku, školní družinu, počítačovou učebnu, interaktivní tabule ve všech třídách, spolupráci s ZUŠ Duchcov – výuka v budově naší školy, stravování ve vlastní jídelně, bezplatné zájmové kroužky, projektové dny, celoroční akce,...

Úplata v MŠ červenec a srpen 2024

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole po dobu letních prázdnin – měsíce července a srpnaŘeditelka Základní školy a Mateřské školy Zabrušany podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro období měsíce července a srpna školního roku 2023/2024 takto:promíjím úplatu...

Prázdninový provoz v MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřská školy Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydáváOznámenío provozu Základní školy a Mateřské školy Zabrušany, v místech poskytovaného vzdělávání v Mateřské škole Zabrušany, v Mateřské škole Želénky, v době letních prázdninMateřská škola Želénky – bude přerušen provoz od: 1.7.2024 – 18.8.2024Provoz Mateřské školy Želénky bude zahájen: 19.8.2024Mateřská škola Zabrušany – bude přerušen provoz od: 15.7.2024 –...

26. 3. 2024 HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE

Dnes jsme hledali velikonočního zajíčka v lese. Po vyznačené cestě jsme plnili úkoly, které byly na téma jaro.

21. 3. 2024 MORENA

Dnes jsme se rozloučili s Morenou. Děti si ji samostatně vyrobily a společně jsme ji hodili do potoka.

8. 2. 2024 KARNEVAL

Dnes jsme se převlékli do masek. Soutěžili jsme, tancovali a den jsme si pořádně užili.

Poděkování

Děkujeme hráčům TJ Baník Zabrušany za sponzorský dar z vybraného (dobrovolného) vstupného ve výši 6 580,-Kč pro naše mateřské školy. Za tento dar jsme dětem ze Zabrušan pořídili magnetickou stavebnici. Děti ze Želének měly radost z karnevalových čepiček.

27. 2. 2024 KDYŽ MĚ BOLÍ ZUB

Dnes si děti procvičily jak správně pečovat o svůj chrup.

7. 2. 2024 ZDRAVÁ 5

Dnes nás navštívila paní lektorka ze ZDRAVÉ 5 a ukázala dětem zdravý způsob života.

5. 1. 2024 TŘI KRÁLOVÉ

Nový rok jsme přivítali tříkrálovým průvodem a popřáli dětem a učitelům ze ZŠ šťastný nový rok.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Zabrušany a MŠ Želénky

Základní škola a Mateřská škola Zabrušany pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Zabrušany a MŠ Želénky2.5.2024 od 8,00 – 9,00 hPřijďte si prohlédnout prostory mateřské školy, a podívat se i se svými dětmi, jak v naší mateřské škole pracujeme.V případě zájmu si můžete vyzvednout Žádost o přijetí. Kontakty: MŠ Zabrušany 733 537 115, MŠ Želénky 733 537 116