Kategorie: Družina – akce

Příběh o candátu Zoubkovi

S tímto příběhem jsme získali 2. místo v soutěži, kterou vyhlásil SČVAK.

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže

ŠD se zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlásily Severočeské vodovody a kanalizace. Náš příběh o candátu Zoubkovi se mezi 108 družinami umístil na krásném 2. místě. Za odměnu jsme získali výlet do Horní Police u Žandova, kde byl pro nás připravený program s občerstvením, vypouštění ryb do řeky Ploučnice a slavnostní vyhlášení prvních třech míst. Děkujeme organizátorům za krásný zážitek a někdy u vody zase na shledanou!

Finále Zdravá 5

Do soutěže jsme přihlásili 5 čtyřčlenných týmů. Zadání bylo jasné. Originálně, kreativně a zdravě vytvořit a naservírovat svačinku, která musela obsahovat luštěniny, obiloviny, bílkoviny, ovoce a zeleninu. A jak naše kuchaření dopadlo? Na táccích nezbylo nic. Pochutnala si i odborná porota – děti z 1. ročníku, kterou týmy také pozvaly ke stolu.

Vítání občánků

19.4.2023  jsme společně s panem starostou slavnostně přivítali narozená miminka. Žáci si pro ně a jejich rodiče připravili krátké vystoupení a předali jim malý dáreček.

Ukliďme Česko

31.3.2023 jsme se se školní družinou zúčastnili úklidového dne UKLIĎME ČESKO. Rozhodli jsme se vyčistit náš oblíbený les za školou, kam si chodíme hrát, stavíme v něm domečky, sbíráme houby, nosíme zvěři do krmelce něco na zub.

První jarní den – 20.3.

Ve školní družině jsme si společně vyrobili Morenu – paní Zimu. Po krátkém povídání o dřívějších zvycích a rituálech jsme si pustili pohádku – Chaloupka na vršku – Jak se Andulka bála Smrtky. Potom jsme se vypravili k místnímu potoku, abychom se rozloučili se zimním obdobím. Morenu jsme vhodili do potoka, zamávali jsme jí na rozloučenou. Počasí nám přálo, bylo opravdu jarní.

Odpoledne plné pokusů

Co to je? Proč to tak je? Jak to funguje? Proč to není jinak? Aby děti mohly lépe poznat svět kolem sebe, je důležité, aby ho poznávaly prostřednictvím vlastní zkušenosti. Připravili jsme si odpoledne plné zajímavých pokusů, aby jim pomohly lépe pochopit souvislosti a odpovědět na nejčastější otázky.

Ovoce a zelenina všemi smysly

6.10.2022 jsme si do školní družiny přinesli různé druhy ovoce a zeleniny. S některými exotickými druhy jsme se setkali poprvé a museli jsme si názvy vyhledat na internetu. Ovoce a zeleninu jsme rozdělovali a určovali jsme, ke kterému druhu patří. Se zavázanýma očima děti poznávaly ovoce a zeleninu hmatem, čichem a chutí. Ochutnávání se dětem líbilo nejvíce. Na konci si každý nandal a snědl svou vitamínovou...

Ukliďme Česko

Loučení s paní Zimou