Kategorie: MŠ Zabrušany – akce

15. 9. 2023 Kouzelná zahrada

V pátek jsme navštívili naši Kouzelnou zahradu. Pozorovali jsme vodní hladinu. Určovali jsme názvy hmyzu, kvetoucích rostlin, jejich barvy a vyjmenovali jsme podmínky, které potřebují k životu.

19. 9. 2023 Farma u Strachotů

Dnes jsme se byli podívat na farmě na hospodářská zvířata. Viděli jsme ovce, kozy a slepice. Děti jim donesly plno dobrot.

Den dětí

Na oslavu Dne dětí nás pozvali myslivci z Mysliveckého sdružení Jestřáb Zabrušany již poněkolikáté. Děti z obou mateřských škol a žáci ze základní školy se na setkání těšili. Celé dopoledne probíhalo na louce u myslivny a v přilehlém lese. Děti postupně střílely, viděly trofeje a vycpaniny, na obrázcích poznávaly zvířecí rodiny. Lovečtí psi předvedli hon na lišku a zajíce. Každý rok si pro nás přichystají myslivci...

Poděkování za sponzorování Balónkové show

Děkujeme rodičům Simonka Loužeckého za sponzorování Balónkové show Divadla VeTři, kterou moderovali Vlasta Vébr a Míša Doležalová. Všechny děti si představení velice užily.

Den dětí a zahradní slavnost ve škole

Den dětí se konal v pátek 2.6.2023 na školní zahradě a v okolí školy. Slavili jsme ho všichni společně. Děti ze školky, žáci ze školy a jejich rodiče plnili připravené úkoly. Skákali, běhali, házeli, prolézali, někde museli i trochu přemýšlet. Po splnění devíti disciplín dostali medaili a malou sladkou odměnu. Vuřtíky byly tentokrát připravené i pro dospělé. Děkujeme obci Zabrušany za finanční zajištění naší akce...

31. 3. Hrajeme si s vitamíny

Dne 31. 3. proběhl v MŠ projekt: „Hrajeme si s vitamíny“. Děti určovaly názvy ovoce a zeleniny. Ve dvojicích vytvářely obrázek, na kterém si společně pochutnaly.

9. 3. Zalistuj si v knize

Děti si do školky přinesly svou oblíbenou knížku. Společně jsme si povídali o správném zacházení, jaké druhy knih máme a kdo je autor a ilustrátor. Nakonec jsme si knihy prohlédli.

7. 2.   Divadlo M

Divadlo M k nám přijelo s představním „O mlsném sedlákovi“. Děti se formou pohádky seznámily s tradicí Masopustu.

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme hráčům TJ Baník Zabrušany za sponzorský dar z vybraného (dobrovolného) vstupného ve výši 5 100,-Kč. Za tento dar jsme dětem nechali vyrobit pomůcku na polytechnickou výchovu a zakoupili podsedáky.

Vánoční besídka

20.12.2022 jsme uspořádali pro rodiče a širokou veřejnost vánoční vystoupení dětí z obou mateřských škol a žáků ze základní školy. Na besídku jsme pilně nacvičovali nejen ve výuce, ale přípravě jsme věnovali čas i mimo vyučování. Odměnou za snahu a píli byl pro děti velký potlesk. Na závěr jsme si zazpívali všichni společně koledy a pěkně nám to všem dohromady ladilo.