ZŠ Zabrušany - Projekty

Celoroční akce a projekty

Projekt Jsem Čech

školní projekt
Akce a projektové dny vztahující se k historickým tradicím a zvykům našeho národa

Projekt Škola nanečisto

školní projekt
Seznamování předškolních dětí z MŠ s chodem ZŠ, seznamování s budoucí p. učitelkou

Třídění odpadu ve škole

školní projekt
Třídíme papír, plasty, nápojové kartony, sklo

Recyklohraní - aneb Ukliďme si svět

Recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů

Čtení pomáhá

veřejný projekt
Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá, rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
KLIKNI PRO VÍCE INFO

Knížkovník

školní projekt
Soutěž o nejaktivnějšího čtenáře ve školním roce

Projekt Sazka Olympijský víceboj

Projekt je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu
Program je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování pro žáky
Online schránka důvěry

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Olympijský víceboj

Fond Sidus

Certifikát bezpečně na internetu

Certifikát Aktivní škola

Projekt Kouzelná zahrada

Kouzelná zahrada

V březnu 2020 začala realizace přeměny naší školní zahrady.

Celý plán revitalizace školní zahrady byl vypracován pod odborným dohledem zahradního architekta, prvky tak nebudou v zahradě umístěny nahodile, ale jsou promyšleny tak, aby se vzájemně ovlivňovaly a doplňovaly. Zároveň dojde k instalaci takových prvků, které korespondují se záměrem školy a mohou být prakticky využívány pro potřeby výuky, ale i dalších mimoškolních aktivit.

Dokumenty ke stažení

Celoroční akce

·         První zvonění – slavnostní zahájení školního roku
·         Focení prvňáčků
·         T-Mobile olympijský běh
·         Hravě o prevenci – preventivní program, 1. část
·         Záložka do knihy spojuje školy – 11. ročník
·         Projekt „72 hodin“
·         Den stromů – školní projekt
·         Kulturní program při vítání občánků v obci
·         Lampionový průvod – sv. Martin
·         Slabikářový den
·         Rozsvícení vánočního stromu v obci
·         Slavnostní předání pololetního vysvědčení žákům 1. ročníku
·         Vzdělávací program Zdravá 5
·         Karneval
·         Preventivní program Hravě o prevenci – 2. část
·         Projekt „Veselé zoubky“ s dm drogerie markt s.r.o.
·         Velikonoční dílna
·         Loučení s Moranou
·         Den otevřených dveří
·         Den Země
·         Pálení čarodějnic
·         Dopravní hřiště
·         Oslava Dne dětí s rodiči
·         Den bez rozvrhu podle přání žáků
·         Školní výlet
·         Vycházka do Duchcova
·         Sportovní školní olympiáda

Projekty

· Projekt Jsem Čech (jednotlivé akce a projektové dny vztahující se k historickým tradicím a zvykům našeho národa)
· Projekt Škola nanečisto (postupné zapojování předškolních dětí z MŠ do akcí pořádaných ZŠ a pomalé seznamování se školou a paní učitelkou)
· Třídění odpadu ve škole - papír, plasty, nápojové kartony, sklo
· Recyklohraní, školní recyklační program - sběr vysloužilých elektrospotřebičů
· Čtení pomáhá – zapojení do charitativního projektu, podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti
· Ovoce a zelenina do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (ovoce, zelenina)
·  Mléko do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (neochucené mléko)
· Projekt Sazka Olympijský víceboj – podpora sportu a zdravého životního stylu
· Soutěž o největšího čtenáře - podpora čtenářství, čtenářské gramotnosti žáků školy