ZŠ Zabrušany - Projekty

Celoroční akce a projekty

Projekt Jsem Čech

školní projekt
Akce a projektové dny vztahující se k historickým tradicím a zvykům našeho národa

Projekt Škola nanečisto

školní projekt
Seznamování předškolních dětí z MŠ s chodem ZŠ, seznamování s budoucí p. učitelkou

Třídění odpadu ve škole

školní projekt
Třídíme papír, plasty, nápojové kartony, sklo

Recyklohraní - aneb Ukliďme si svět

Recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů

Čtení pomáhá

veřejný projekt
Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá, rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
KLIKNI PRO VÍCE INFO

Knížkovník

školní projekt
Soutěž o nejaktivnějšího čtenáře ve školním roce

Projekt Sazka Olympijský víceboj

Projekt je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu

Projekt Kouzelná zahrada

Kouzelná zahrada

V březnu 2020 začala realizace přeměny naší školní zahrady.

Celý plán revitalizace školní zahrady byl vypracován pod odborným dohledem zahradního architekta, prvky tak nebudou v zahradě umístěny nahodile, ale jsou promyšleny tak, aby se vzájemně ovlivňovaly a doplňovaly. Zároveň dojde k instalaci takových prvků, které korespondují se záměrem školy a mohou být prakticky využívány pro potřeby výuky, ale i dalších mimoškolních aktivit.

Dokumenty ke stažení

Celoroční akce

 • První zvonění – slavnostní zahájení školního roku
 • Focení prvňáčků
 • Hravě o prevenci – preventivní program, 1. část
 • Záložka do knihy spojuje školy – 13. ročník
 • Projekt „72 hodin“
 • Den stromů – školní projekt
 • Kulturní program při vítání občánků v obci
 • Lampionový průvod – sv. Martin
 • Slabikářový den
 • Den laskavosti
 • Rozsvícení vánočního stromu v obci, vánoční jarmark
 • Vánoční besídka
 • Slavnostní předání pololetního vysvědčení žákům 1. ročníku
 • Vzdělávací program Zdravá 5
 • Karneval – ŠD
 • Preventivní program Hravě o prevenci – 2. část
 • Projekt „Veselé zoubky“ s dm drogerie markt s.r.o.
 • Loučení s Moranou – ŠD
 • Velikonoční dílna
 • Den otevřených dveří
 • Den Země
 • Pálení čarodějnic – ŠD
 • Dopravní hřiště
 • Oslava Dne dětí a zahradní slavnost
 • Den bez rozvrhu podle přání žáků
 • Školní výlet
 • Vycházka do Duchcova
 • Školní branná hra

Projekty

 • Projekt Jsem Čech (jednotlivé akce a projektové dny vztahující se k historickým tradicím a zvykům našeho národa)
 • Projekt Škola nanečisto (postupné zapojování předškolních dětí z MŠ do akcí pořádaných ZŠ a pomalé seznamování se školou a paní učitelkou)
 • Třídění odpadu ve škole – papír, plasty, nápojové kartony, sklo
 • Recyklohraní, školní recyklační program – sběr vysloužilých elektrospotřebičů 
 • Čtení pomáhá – zapojení do charitativního projektu, podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Ovoce a zelenina do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (ovoce, zelenina)
 • Mléko do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (neochucené mléko)
 • Projekt Sazka Olympijský víceboj – podpora sportu a zdravého životního stylu
 • Knížkovník – soutěž o největšího čtenáře – podpora čtenářství, čtenářské gramotnosti žáků školy