Autor admin

O autorovi

HOP – Hravě o prevenci

Dne 14.2. se žáci v rámci preventivního programu HOP zúčastnili besedy. Letos byla hlavním tématem u mladších žáků hygiena – program s příznačným názvem HRAVĚ O HYGIENĚ. Program pro 4. a 5. ročník měl název HRAVĚ O BEZPEČNOSTI – zejména v silničním provozu, při hře venku, v domácnosti, ve škole, při přepravě autem. Naučný program, jehož realizátorem je Zdravotní ústav v Ústí nad Labem,...

Zdravá 5

Dne 7.2. proběhl ve všech třídách naší školy dvouhodinový program Nadačního fondu Albert – Zdravá 5. Tentokrát zaměřený na zdravý životní styl, vyvážený jídelníček. Žáci rozlišovali zdravé a nezdravé potraviny. Program byl zábavný, naučný a všichni si odnesli nové poznatky v oblasti výživy.

Předávání vysvědčení

Ve středu 31.1. čekalo na prvňáčky jejich první vysvědčení. Na slavnostní předávání se přišli podívat i předškoláci z našich školek. Za úspěšné zvládnutí prvního pololetí si děti odnesly medaili a diplom. Na závěr si všichni pochutnali na dortu.

Přerušení provozu školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydává oznámení o přerušení provozu školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin.Podle § 8 odst. 2 vyhlášky o zájmovém vzdělávání se v době pololetních prázdnin 2.2.2024 a v době jarních prázdnin 19.2. – 23.2.2024 přerušuje provoz ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Zabrušany.

Přerušení provozu MŠ Želénky v době jarních prázdnin

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydává oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Želénky v době od 19.2. – 23.2.2024.Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., se z organizačních důvodů v době od 19.2. – 23.2.2024 přerušuje provoz v Mateřské škole Želénky. Zákonní zástupci po tuto dobu mohou umístit...

Snížení úplaty v ŠD

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zabrušany vydává oznámení pro zákonné zástupce účastníků ŠD – úplata za ŠD v měsíci únor 2024 na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, za vzdělávání ve školní družině v Základní škole a Mateřské škole Zabrušany se úplata poměrně sníží, pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než...

Tři králové

V pátek 5.1. nás navštívili Tři králové, s kterými jsme si zazpívali stejnojmennou píseň.

Návštěva kina Duchcov

Autobusem jsme se vypravili do Duchcova na pohádku O pejskovi a kočičce . V sále jsme se usadili a užili si úžasnou zábavu.

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Nastal den, na který se některé děti těšily, některé se ho obávaly. Po roce nás opět přišel do školky navštívit čert, Mikuláš a anděl.