Autor admin

O autorovi

Poděkování zahrada

Dne 9.5. proběhla na školní zahradě dobrovolná brigáda. Dorazila spousta pomocníků, ať už maminky, tatínci, či babičky. Tímto Vám chceme poděkovat za pomoc a váš čas.

Oznámení o přijetí do ZŠ

OZNÁMENÍse seznamem uchazečů a jejich registračním číslem, žádajících o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zabrušany.

ŠVP

V dubnu vyjela naše škola na týdenní ekopobyt Život v přírodě. Na tento pobyt jsme zažádali o dotaci z programu Program pro rozvoj EVVO na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025. Celý pobyt se odehrával v Lesní akademii Mentaurov nedaleko Litoměřic. Od pondělí do pátku děti na Skautské základně poznávaly flóru a faunu Českého středohoří se zkušenými lektory. Děti zkoumaly půdní živočichy, okolní...

Výlet – Pohádkový les Hrobčice

Úplata v MŠ červenec a srpen 2024

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole po dobu letních prázdnin – měsíce července a srpnaŘeditelka Základní školy a Mateřské školy Zabrušany podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro období měsíce července a srpna školního roku 2023/2024 takto:promíjím úplatu...

Prázdninový provoz v MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřská školy Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydáváOznámenío provozu Základní školy a Mateřské školy Zabrušany, v místech poskytovaného vzdělávání v Mateřské škole Zabrušany, v Mateřské škole Želénky, v době letních prázdninMateřská škola Želénky – bude přerušen provoz od: 1.7.2024 – 18.8.2024Provoz Mateřské školy Želénky bude zahájen: 19.8.2024Mateřská škola Zabrušany – bude přerušen provoz od: 15.7.2024 –...

26. 3. 2024 HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE

Dnes jsme hledali velikonočního zajíčka v lese. Po vyznačené cestě jsme plnili úkoly, které byly na téma jaro.

21. 3. 2024 MORENA

Dnes jsme se rozloučili s Morenou. Děti si ji samostatně vyrobily a společně jsme ji hodili do potoka.

8. 2. 2024 KARNEVAL

Dnes jsme se převlékli do masek. Soutěžili jsme, tancovali a den jsme si pořádně užili.

Poděkování

Děkujeme hráčům TJ Baník Zabrušany za sponzorský dar z vybraného (dobrovolného) vstupného ve výši 6 580,-Kč pro naše mateřské školy. Za tento dar jsme dětem ze Zabrušan pořídili magnetickou stavebnici. Děti ze Želének měly radost z karnevalových čepiček.