ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

V pátek 14.4.2023 od 12,00 – 16,00 h
(nebo po domluvě na telefonním čísle 733 537 114).
Co naše škola nabízí:

 • vyučování v malých skupinách žáků,
 • anglický jazyk již od prvního ročníku,
 • školní družinu,
 • počítačovou učebnu,
 • interaktivní tabule ve všech třídách,
 • spolupráci s ZUŠ Duchcov – výuka v budově naší školy,
 • stravování ve vlastní jídelně,
 • bezplatné zájmové kroužky,
 • projektové dny,
 • celoroční akce,
 • účast ve výtvarných soutěžích,
 • výlety, besedy,
 • tělocvičnu, školní zahradu.

Rodiče dětí, které navštěvují Mateřskou školu Zabrušany nebo Mateřskou školu Želénky, obdrží veškeré dokumenty s časem zápisu v mateřské škole.