Přerušení provozu MŠ Želénky v době jarních prázdnin

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydává oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Želénky v době od 19.2. – 23.2.2024.
Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., se z organizačních důvodů v době od 19.2. – 23.2.2024 přerušuje provoz v Mateřské škole Želénky. Zákonní zástupci po tuto dobu mohou umístit své děti v Mateřské škole Zabrušany, která je po tuto dobu v provozu.