Prázdninový provoz v MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřská školy Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydává
Oznámení
o provozu Základní školy a Mateřské školy Zabrušany, v místech poskytovaného vzdělávání v Mateřské škole Zabrušany, v Mateřské škole Želénky, v době letních prázdnin
Mateřská škola Želénky – bude přerušen provoz od: 1.7.2024 – 18.8.2024
Provoz Mateřské školy Želénky bude zahájen: 19.8.2024
Mateřská škola Zabrušany – bude přerušen provoz od: 15.7.2024 – 1.9.2024
Provoz Mateřské školy Zabrušany bude zahájen: 2.9.2024
Pokud budete mít zájem o umístění dítěte během letních prázdnin do mateřských škol, nahlaste to, prosím, co nejdříve v příslušné mateřské škole.
Prázdninový provoz je především pro pracující rodiče a naplnění je možné jen do kapacity mateřských škol.