Úplata v MŠ červenec a srpen 2024

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole po dobu letních prázdnin – měsíce července a srpna
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zabrušany podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro období měsíce července a srpna školního roku 2023/2024 takto:
promíjím úplatu po dobu omezeného provozu Základní školy a Mateřské školy Zabrušany, v místech poskytovaného vzdělávání v Mateřské škole Zabrušany, v Mateřské škole Želénky v měsících červenci a srpnu pro všechny děti navštěvující mateřské školy.
Odůvodnění:
Mateřská škola Želénky – bude přerušen provoz od: 1.7.2024 – 18.8.2024
Provoz Mateřské školy Želénky bude zahájen: 19.8.2024
Mateřská škola Zabrušany – bude přerušen provoz od: 15.7.2024 – 1.9.2024
Provoz Mateřské školy Zabrušany bude zahájen: 2.9.2024