První zvonění

Dne 4.září 2023 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci Obce Zabrušany před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve ke všem žákům promluvil pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan. Poprvé zazvonil na zvoneček a popřál všem mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá. Po krátkém přivítání se všichni rozešli do svých tříd a školní rok 2023/2024 byl zahájen.