První zvonění

V úterý 1. září 2020 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci Obce Zabrušany před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve krátce promluvil ke všem zúčastněným pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan a popřál krásný a úspěšný školní rok. Poprvé pak zazvonil zvonečkem hlavně prvňáčkům. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá a promluvila ke všem žákům. Popřála jim mnoho úspěchů v novém školním roce. Po krátkém přivítání se všichni rozešli do svých tříd a školní rok 2020/2021 byl zahájen.