Aktuality

Projektový den v 1. ročníku

14.9.2021 proběhl v prvním ročníku projektový den, který byl tematicky zaměřený na polytechnické vzdělávání. Projekt s názvem Stavitel města společně pro žáky připravili třídní učitelka a vyškolený odborník společnosti Malá technika z.ú. V průběhu čtyřhodinového projektu se žáci stali staviteli budov, kartografy, cestovateli. Projekt byl moc pěkně připravený, pro žáky přínosný.

T – mobile olympijský běh

Ve středu 8. 9. 2021 se naši žáci postavili na start T – mobile Olympijského běhu 2021. Trasu dlouhou 500 m zvládli všichni běžci. Za svůj výkon dostali diplom, medaili a zdravou tyčinku. A ti úplně nejlepší? Ti si odnesli drobné dárečky od organizátora soutěže TOB 2021. Děkujeme za pěkný zážitek a už se těšíme na další ročník.

Postup k úvodní registraci do ŠkolyOnline

První zvonění školního roku 2021/2022

1. září 2021 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci obce před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve ke všem promluvil pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan. Poprvé zazvonil našim prvňáčkům na zvoneček a popřál nejen jim, ale i ostatním žákům a dospělým mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá a promluvila ke...

Úplata ŠD školní rok 2021-2022

INFORMACE O NÁSTUPU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZABRUŠANY 1.9.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Souhlas pověřené osoby při testování

Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka o pobytu v zahraničí

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ – režim návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje mimo jiné pravidla pro návrat dětí ze zahraničí.Pro žáky v základních školách platí tato pravidla: pro žáky platí pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí do doby předložení negativního...