Aktuality

Výlet na Doubravku

Dne 17. 9. 2020 jsme byli na výletě v Teplicích. Milý pan řidič nás vyvezl žlutým projížďkovým autobusem, který se dětem moc líbil. Počasí nám přálo, viděli jsme daleko po okolí. Poděkování Děkujeme p. Jarolímkovi za zprostředkování a sponzorování výletu na Doubravku do Teplic.

První zvonění

V úterý 1. září 2020 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci Obce Zabrušany před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve krátce promluvil ke všem zúčastněným pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan a popřál krásný a úspěšný školní rok. Poprvé pak zazvonil zvonečkem hlavně prvňáčkům. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá a promluvila ke všem...

Informace – nově nastupující děti do MŠ

Informace – nově nastupující děti do MŠ

Úplata ŠJ školní rok 2020-2021

Úplata ŠJ školní rok 2020-2021

Úplata ŠD školní rok 2020-2021

Úplata ŠD školní rok 2020-2021

Úplata MŠ školní rok 2020-2021

Úplata MŠ školní rok 2020-2021

Organizace prvního týdne

Organizace prvního týdne

Vysvědčení

Vysvědčení

Školní rok 2019/2020 se kvůli uzavření škol v mnohém lišil od ostatních školních let. Bohužel, situace byla neobvyklá, museli jsme se s ní všichni vyrovnat. Díky dobré spolupráci všech kolegů, žáků i rodičů jsme toto pololetí úspěšně zvládli. 26. června jsme se společně viděli po velmi dlouhé době. Sešli jsme se ve školní jídelně, kde jsme se rozloučili s žáky...

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Tak jako každý rok i letos odchází předškolní děti ze školky do školy. Uspořádali jsme pro ně rozloučení, předali jsme jim portfolia, aby měly na školku vzpomínku. Každý dostal dárek. Popřáli jsme jim mnoho štěstí do dalších let a všem dětem krásné prázdniny.

Pirátský den

Pirátský den

Dne 10.6.2020 jsme si ve školce uspořádali ,,Pirátský den“. Děti mohly přijít v kostýmu. Během dopoledne jsme se naučili pirátskou písničku a pluli po světě na lodi, kterou jsme si postavili.