Kategorie: ZŠ Zabrušany – info

Postup k úvodní registraci do ŠkolyOnline

INFORMACE O NÁSTUPU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZABRUŠANY 1.9.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Souhlas pověřené osoby při testování

Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka o pobytu v zahraničí

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ – režim návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje mimo jiné pravidla pro návrat dětí ze zahraničí.Pro žáky v základních školách platí tato pravidla: pro žáky platí pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí do doby předložení negativního...

Otevření ZŠ od 12.4.2021

Plán vzdělávání ZŠ od 12.4.2021 ZDE Souhlas – sam. odchod pozit. žáka ZŠ ZDE Souhlas – testování – pověřená osoba ZŠ ZDE Souhlas – testování – zaměstnanci ZŠ ZDE Testovaní – instruktážní leták ZDE

Práce žáků v distanční výuce

Práce žáků v distanční výuce

Stránky k procvičování učiva z domova pro všechny ročníky

https://skolakov.eu/ https://www.matika.in/cs/ https://www.gramar.in/cs/ https://www.umimecesky.cz/ https://www.umimematiku.cz/ https://www.umimeanglicky.cz/ www.ucebnice-online.cz http://www.matyskova-matematika.cz/ https://www.proskoly.cz/      (přihlašovací údaje mají žáci v žákovských knížkách)