Kategorie: ZŠ Zabrušany – akce

Výsledky výtvarné soutěže 2019/2020

Do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ jsme poslali 6 výtvarných prací. Dne 17.12.2020 přijeli zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a předali diplomy a drobné dárky žákům, kteří se v soutěži umístili. V okresním kole uspěli tři žáci, do krajského kola postoupila jedna žákyně, získala 2. místo.

Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy

Letošní téma pro zhotovení záložek bylo: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Výměna záložek s partnerskou školou se nám podařila uskutečnit ještě před nařízenou formou distančního vzdělávání žáků. Vyrobili jsme záložky do knihy pro děti ze slovenské školy ZŠ Bačkov, a ty, které nám poslaly děti ze Slovenska, už máme vložené v našich knihách.

Výtvarná soutěž – ANDĚL

Výtvarná soutěž – ANDĚL

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Salesiánské středisko Štěpána Trochty Teplice. Můj anděl – bylo téma pro letošní rok. Žáci tvořili anděly v nařízené distanční výuce. Všechny odevzdané výrobky byly krásné, do soutěže jsme odeslaly jedenáct z nich. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Předvánoční tvoření

Předvánoční tvoření

Slabikářový den

Slabikářový den

V pátek 27. 11. proběhl v 1. třídě Slabikářový den. Tentokrát byl tento slavnostní den, při kterém děti dostávají Slabikáře a stávají se čtenářem, bez účasti rodičů. I přesto si děti tento den užily, Slabikáře si prohlédly a poprvé si v něm četly. Přejeme jim, ať je čtení stále baví.

Světový Den laskavosti

Světový Den laskavosti

Letos jsme pořádali sbírku pro útulek ANIDEF Z.S. – ŽIM. Pro pejsky a kočičky jsme sbírali deky, hračky, šampóny, pamlsky, piškoty, pro jejich ošetřovatele hygienické prostředky. 13.11.2020 jsme vše předali přímo v útulku. Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli.

Podzimní soutěž

Děkujeme žákům a jejich rodičům, kteří se zapojili do podzimní výtvarné soutěže. Někteří nestihli své výrobky přinést. Nastalá koronavirová situace nám nedovolí soutěž vyhodnotit. Pěkná díla si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Těšíme se další podobné projekty.

T-Mobile Olympijský běh 16.9.2020

T-Mobile Olympijský běh 16.9.2020

Za krásného slunečného počasí jsme oslavili pohybem mezinárodní Olympijský den a připojili jsme se tak k mnoha tisícům běžců po celé republice. Běhu okolo rybníka Heřmanu se zúčastnili všichni žáci naší školy. Akce proběhla v duchu: „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

První zvonění

V úterý 1. září 2020 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci Obce Zabrušany před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve krátce promluvil ke všem zúčastněným pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan a popřál krásný a úspěšný školní rok. Poprvé pak zazvonil zvonečkem hlavně prvňáčkům. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá a promluvila ke všem...