Požární ochrana očima dětí

Výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí“ organizuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dne 5.6.2024 se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení soutěžních prací. Všichni ocenění se svými rodiči se sešli v HZS v Teplicích.

Děti z MŠ Zabrušany získaly v okresním kole 1., 2., a 3. místo.

V krajském kole 2. místo.

Mladší žáci ze základní školy získali v okresním kole 1., 2. místo. V krajském kole 2. místo.

Starší žáci získali 2. místo v okresním kole.

Všichni dostali diplom, drobné dárky, pohoštění. Následovala prohlídka hasičské stanice s ukázkou vozového parku.

My máme velkou radost z úspěchů našich dětí a žáků, všem gratulujeme.