Den dětí

Den dětí a zahradní slavnost se konal v pátek 31.5.2024 na školní zahradě. Slavili jsme ho všichni společně. Děti ze školky, žáci ze školy a jejich rodiče. Naše odpoledne nám zpříjemnilo Divadlo VeTři soutěžemi a tancem.

Po pěkném programu jsme dětem opekli vuřty, rozdali jsme koláčky, které napekly paní kuchařky z naší školní jídelny. Škoda, že nás ze zahrady vyhnal déšť a nemohli jsme zůstat déle.

Divadelní program jsme zaplatili z peněz, které jsme získali za výrobky dětí na Vánočním jarmarku, za peníze na pohoštění děkujeme Obecnímu úřadu.