5. 6. 2024 HISTORY PARK LEDČICE

Zajeli jsme se podívat na skok do pravěku a do doby kamenné, železné a bronzové. Seznámili jsme se s dobovými nástroji, s tím, jak dříve lovili zvěř. Zkoušeli jsme si zastřílet na cíl lukem a šípem. Nejvíce se nám líbilo hrát si na archeology. Lovili jsme mamuty hodem na cíl, stopovali pravěká zvířata a vyráběli jsme z hlíny nádobí.