Přerušení provozu MŠ Zabrušany dne 28.3.2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydává oznámení o změně – přerušení provozu MŠ Zabrušany
dne 28.3.2024.
Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se z organizačních důvodů dne 28.3.2024 přerušuje provoz v Mateřské škole Zabrušany. Dne 28.3.2024 budou uzavřeny obě mateřské školy – Mateřská škola Zabrušany i Mateřská škola Želénky.