ZŠ Zabrušany pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola a Mateřská škola Zabrušany

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 20.3.2024

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, abyste se podívali, jak se vyučuje v naší malotřídní škole ve spojených ročnících.

Můžete se zúčastnit výuky v těchto hodinách:

1. hodina 7,45 h – 8,30 h1. ročník ČJ2. + 4. ročník ČJ3. ročník ČJ 5. ročník AJ  
2. hodina 8,40 h -9,25 h1. ročník M2. + 4. ročník M3. ročník AJ 5. ročník ČJ  

Bližší informace na telefonním čísle 733 537 114.

Prosíme o dodržování časů, aby nebyla narušena výuka.