Snížení úplaty v ŠD

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zabrušany vydává oznámení pro zákonné zástupce účastníků ŠD – úplata za ŠD v měsíci únor 2024 na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, za vzdělávání ve školní družině v Základní škole a Mateřské škole Zabrušany se úplata poměrně sníží, pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než pět dnů provoz ŠD bude přerušen v době 2.2.2024, 19.2. – 23.2.2024 poplatek za ŠD v měsíci únor 2024 činí 71,- Kč.