Přerušení provozu školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydává oznámení o přerušení provozu školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin.
Podle § 8 odst. 2 vyhlášky o zájmovém vzdělávání se v době pololetních prázdnin 2.2.2024 a v době jarních prázdnin 19.2. – 23.2.2024 přerušuje provoz ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Zabrušany.