Vánoční prázdniny – ŠD

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, po dohodě se zřizovatelem Obec Zabrušany vydává
Oznámení
o přerušení provozu školní družiny
Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se v době od 27.12.2023 – 2.1.2024 přerušuje provoz ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Zabrušany.

ŠD Vánoční pr. 2023