Informace o stávce – pondělí 27. listopadu 2023

Vážení zákonní zástupci,
protože se zaměstnanci naší školy rozhodli připojit ke stávce, bude v pondělí 27. listopadu 2023 uzavřena Základní škola a Mateřská škola Zabrušany včetně školní jídelny, školní družiny a obou mateřských škol.
Důvody, proč se zaměstnanci školy přidali k aktivní podpoře jednodenní výstražné stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem, jsou jednoznačné.
1. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce.
To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, což by byl v naší malotřídní škole problém.
2. Zvyšování počtu žáků ve třídách.
3. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga.
4. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.
5. Podpora našich kolegů – nepedagogů v jejich oprávněné snaze o důstojné financování jejich práce.
Bylo by velmi těžké zajistit provoz školy při snížení platu a počtu nepedagogických pracovníků. Ve svém důsledku toto všechno může mít vliv na kvalitu vzdělávání Vašich dětí a dostupnost školního stravování.
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání, a tím zabránit snižování kvality podmínek pro výuku Vašich dětí.

Informace o stávce