Den laskavosti

Letošní rok jsme uspořádali sbírku pro lesní zvěř. Sbírali jsme žaludy, kaštany a suché pečivo. Vše jsme odevzdali Mysliveckému sdružení Jestřáb Zabrušany.                                                    Zvířátkům přejeme dobrou chuť.