Organizace prvního školního týdne 4.9. – 8.9.2023

Přihlašování do školní družiny (podle kritérií) a školní jídelny 4.9.2023 v ŠD

 Pondělí 4.9.

 • 7,30 – 7,45 h – sraz všech žáků před budovou školy
 • 7,45 h – slavnostní zahájení školního roku 2023/2024
 • 7,55 h – přechod do tříd (organizační záležitosti)
 • 8,30 h – konec vyučování pro všechny žáky (bez oběda, bez ŠD)
 • 1.ročník se školní taškou
 • žáky 1. ročníku výjimečně v tento den doprovodí do třídy zákonní zástupci
 • zákonní zástupci žáků ostatních ročníků budou mít umožněn vstup do školy jen k vyřízení organizačních
 • záležitostí, (přihlášení do ŠD, ŠJ, atd.).

Informace pro zákonné zástupce žáků o provozu školy budou nalepené v notýsku.

 Úterý 5.9.

 • 1.ročník – konec vyučování v 9,45 h – dejte dětem svačinu a pití v uzavíratelné lahvi
 • po domluvě ŠD i oběd
 • ostatní ročníky konec vyučování v 11,25 h
 • pro přihlášené žáky ŠD v provozu
 • pro ostatní po domluvě oběd
 • žáci odevzdají vyplněnou přihlášku do ŠD + zmocnění k vyzvedávání, přihlášku do ŠJ
 • podepsaný notýsek s informacemi

Středa – Pátek 6.9. – 8.9.2023

 • vyučování podle rozvrhu hodin pro všechny ročníky, připomínáme cvičební úbor do TV i na hřiště, kufřík s výtvarnými potřebami – podle seznamu
 • Vše, prosím, podepište!
 • balení papírových kapesníků (do ZŠ i do ŠD)
 • obědy i ŠD bez omezení pro přihlášené žáky