T mobile školní běh

21.6.2023 jsme se zúčastnili T – mobile olympijského běhu. Hlavní myšlenkou běhu je radost z pohybu a ze sportu jako takového. Akcí organizátoři připomínají mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru.

Žáci běželi s chutí a radostí. Odměnou byla medaile a zdravá tyčinka.