Zdravá 5

Dne 14. 3. proběhl ve všech třídách naší školy dvouhodinový program Nadačního fondu Albert – Zdravá 5. Žáci se učili zásadám zdravého životního stylu, seznámili se s potravinovou pyramidou.

Zábavnou formou se žáci seznámili s 5 základními pravidly zdravého stravování. Program byl zábavný, naučný a všichni si odnesli nové poznatky v oblasti výživy.