Zápis se koná 14.4.2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Informace pro zákonné zástupce
Zápis bude probíhat od 14.4.2023 od 12,00 – 16,00 h
(nebo po telefonické domluvě 733 537 114)
Zápis dětí bude probíhat osobně za účasti dítěte ve škole.
Do školy se dostaví zákonný zástupce s dítětem a potřebnými vyplněnými dokumenty v domluveném čase.
Dokumenty k zápisu:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy
 3. Souhlas zákonných zástupců s výukou AJ
 4. Rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud bylo dítěti vystaveno)
  Dále ke kontrole údajů potřebujeme:
 5. Rodný list dítěte – zkontrolujeme a vrátíme
 6. Občanský průkaz zákonného zástupce – zkontrolujeme a vrátíme
  Pokud budete žádat o odklad, doručíte tyto dokumenty:
 7. Žádost o odklad základního vzdělávání
 8. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 9. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře (klinického psychologa)
  Dále ke kontrole údajů potřebujeme:
 10. Rodný list dítěte
 11. Občanský průkaz zákonného zástupce
  Do školy se dostaví zákonný zástupce s potřebnými vyplněnými dokumenty mezi 12 – 15 h.
  Všechny dokumenty, které budete k zápisu potřebovat, jsou volně ke stažení na našich webových stránkách nebo si je po telefonické domluvě vyzvedněte v Základní škole a Mateřské škole Zabrušany. Zákonní zástupci dětí z MŠ Zabrušany a MŠ Želénky je obdrží v MŠ.
  Pokud si s vyplňováním nebudete vědět rady, rády Vám pomůžeme. Prosíme, abyste na Žádost připsali kontakt na Vás (e-mail, tel. číslo), abychom se s Vámi mohli v případě nejasností spojit.
  Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.