Přerušení provozu – prázdniny

Oznamujeme přerušení provozu školní družiny
v době pololetních a jarních prázdnin 2023.