Vánoční besídka

20.12.2022 jsme uspořádali pro rodiče a širokou veřejnost vánoční vystoupení dětí z obou mateřských škol a žáků ze základní školy.

Na besídku jsme pilně nacvičovali nejen ve výuce, ale přípravě jsme věnovali čas i mimo vyučování.

Odměnou za snahu a píli byl pro děti velký potlesk.

Na závěr jsme si zazpívali všichni společně koledy a pěkně nám to všem dohromady ladilo.