Přerušení provozu školní družiny v době podzimních prázdnin