Přerušení provozu Mateřské školy Želénky v době od 26. – 27.10.2022