Návštěva hasičské stanice

V pondělí 17.10. jsme s žáky 1. a 2. ročníku navštívili místní hasičskou stanici. Pan Daniel Zima vysvětlil dětem, jak taková stanice funguje a co všechno v ní je. Názorně dětem ukázal, co vše je zapotřebí k výjezdu hasičů. Děti si mohly vše prohlédnout, na všechno se zeptat. Na závěr si nastoupily do hasičského vozu a pan Zima pustil sirénu. Děti byly nadšené.