Malý zahradník

Cílem projektu bylo seznámit děti se sklizní hospodářských plodin na podzim. Na interaktivní tabuli jsme procvičovali podzimní úkoly z IŠkoličky. Brambory, které si děti přinesly, jsme využili při pohybových i výtvarných činnostech. Na závěr si děti z brambor vytvořily bramborové ježky.