11. 10.   Hledání skřítka Podzimníčka

Jako každý rok na podzim jsme vyrazili po vyznačené cestě hledat skřítka Podzimníčka. Cestou jsme plnili úkoly, získávali jsme vědomosti o lese a o podzimu. Cestou jsme sbírali houby a jiné přírodniny. Spícího skřítka děti našly a za plnění úkolů jim dal sladkou odměnu.