První zvonění

1. září 2022 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci Obce Zabrušany před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve ke všem žákům promluvil pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan. Poprvé zazvonil našim prvňáčkům a popřál všem mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá. Po krátkém přivítání se všichni rozešli do svých tříd a školní rok 2022/2023 byl zahájen.