29. 5.  Čarodějnice

Dnes se do naší školky slétli čarodějové a čarodějnice z celého okolí. Tancovalo se, zpívalo a veselilo. Nakonec jsme si všichni pochutnali na vuřtech.