Testování žáků 22.11.2021 a 29.11.2021

Vážení zákonní zástupci, dne 12.11.2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření MZ o testování žáků ve školách.

Organizace testování

  • testují se žáci ZŠ samotestováním pomocí neinvazivních testů
  • dny testování 22.11.2021 a 29.11.2021
  • žáci, kteří budou v tyto dny nepřítomni se testují po příchodu do školy
  • v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – platnost ze září 2021) – v ŠD
  • příchod do školy v den testování – VŠICHNI ŽÁCI NEJPOZDĚJI V 7,30 H (prosíme o dodržení času)
  • negativní test žáka – výuka bez omezení
  • pozitivní test žáka – informace rodičům, odchod žáka ze školy

Kdo se netestuje

Žáci, kteří doloží potvrzení, že:

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem