První zvonění školního roku 2021/2022

1. září 2021 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci obce před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky.

Nejprve ke všem promluvil pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan. Poprvé zazvonil našim prvňáčkům na zvoneček a popřál nejen jim, ale i ostatním žákům a dospělým mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá a promluvila ke všem přítomným. Po krátkém přivítání se všichni rozešli do svých tříd a školní rok 2021/2022 byl zahájen.