Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ – režim návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje mimo jiné pravidla pro návrat dětí ze zahraničí.
Pro žáky v základních školách platí tato pravidla:

  • pro žáky platí pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí
  • do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci

Platí povinnost informovat vzdělávací instituci o cestách do zahraničí.
Před návratem žáka do ZŠ vyplní zákonní zástupci čestné prohlášení, kde uvedou informace, zda žák pobýval/nepobýval v zahraničí a další údaje (ke stažení na webových stránkách školy).

Děkujeme.