Informace pro zákonné zástupce dětí z MŠ – režim návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje mimo jiné pravidla pro návrat dětí ze zahraničí.

Pro děti do 6 let v mateřských školách platí zvláštní pravidla:
Návrat ze země s velmi vysokým rizikem nákazy

  • děti do 6 let se nejsou povinny prokázat negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů od vstupu na území České republiky

Návrat ze země s extrémním rizikem nákazy.

  • děti do 6 let se nejsou povinny prokázat negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 10 dnů od vstupu na území České republiky

I kdyby se děti do 6 let podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Pro děti od 6 let v mateřských školách platí tato pravidla:

  • pro děti od 6 let v mateřských školách platí pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí
  • do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci

Platí povinnost informovat vzdělávací instituci o cestách do zahraničí.

Před návratem dítěte do MŠ vyplní zákonní zástupci čestné prohlášení, kde uvedou informace, zda dítě pobývalo/nepobývalo v zahraničí a další údaje (datum návratu).

Děkujeme za porozumění


V Zabrušanech 4.8.2021

DŮLEŽITÉ: Formuláře k vyplnění najdete v dokumentech ke stažení u jednotlivých mateřských škol nebo níže.

Čestné prohlášení – návrat ze zahraničí (do 6 let věku)

Čestné prohlášení – návrat ze zahraničí (nad 6 let věku)