Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka o pobytu v zahraničí