Výsledky výtvarné soutěže 2019/2020

Do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ jsme poslali 6 výtvarných prací. Dne 17.12.2020 přijeli zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a předali diplomy a drobné dárky žákům, kteří se v soutěži umístili.
V okresním kole uspěli tři žáci, do krajského kola postoupila jedna žákyně, získala 2. místo.