Slabikářový den

Slabikářový den

V pátek 27. 11. proběhl v 1. třídě Slabikářový den. Tentokrát byl tento slavnostní den, při kterém děti dostávají Slabikáře a stávají se čtenářem, bez účasti rodičů. I přesto si děti tento den užily, Slabikáře si prohlédly a poprvé si v něm četly.
Přejeme jim, ať je čtení stále baví.